Frequently asked questions

Moeten mijn nabestaanden mijn overlijden doorgeven?


Nabestaanden hoeven een overlijden niet bij ons te melden. Wel bij uw gemeente. De gemeente geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen daarna contact op met uw nabestaanden.
Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?


De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van de jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. Het partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. U vindt de hoogte op uw Uniform Pensioenoverzicht. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Kan ik zorgen voor een aanvullend pensioen voor mijn partner?


Het is bij ons pensioenfonds niet mogelijk om extra opzij te zetten voor later.Indien u dit wilt, zult u met behulp van alternatieve manieren dit moeten regelen zoals sparen etc.